Πολιτική ιδιωτικότητας για Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού

Στο Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού, προσβάσιμο από http://gr.gghbgg.cn, μία από τις τέσσερις κύριες προτεραιότητες της ιδιωτικότητας των επισκεπτών. Αυτή η ιδιωτικότητα Πολυδύναμο έγγραφο περιέχει πληροφορίες πληροφοριών που συλλέγονται και καταγράφονται από Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού και πώς χρησιμοποιούμε.

Εάν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή Πολιτική, donothesitatetocontactus.

Αυτή η Ιδιωτικότητα Πολιτική εφαρμόζεται μόνο σε διαδικτυακές δραστηριότητες και δεν είναι έγκυροι για τους πελάτες σας στον ιστότοπο σχετικά με τις πληροφορίες που μοιράζονται ή/και συλλέγουν Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού.

Συναίνεση

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό σας, συμφωνείτε εδώ για την ιδιωτική ζωή σας

Πληροφορίες συλλογή

Η προσωπική πληροφόρηση που σας ζητήθηκε να προσφέρετε, και για τους λόγους που σας ζητήθηκε να προσφέρετε, θα γίνει μια ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε την προσωπική σας πληροφορία.

Εάν απευθείας επαφή, μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το δικό σας όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, περιεχόμενο μηνύματος και/ή επιστολές σας, και άλλες πληροφορίες για τον εαυτό σας,

Όταν εγγραφείτε στο λογαριασμό, wemayaskforyourcontactinformation, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων suchasname, όνομα εταιρείας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο.

Howweuseyourinformation

Υπογράφουμε πληροφορίες για συλλογή διάφορων τρόπων, συμπεριλαμβανομένων:

LogFiles

22

Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού followsastandardprocedureofusinglogfiles.Thesefileslogvisitorswhentheyvisitwebsites.Allhostingcompaniesdothisandapartofhostingservices'analytics.Theinformationcollectedbylogfilesincludeinternetprotocol (IP), BrowserType, InternetServiceProvider (ISP), dateandtimestamp, αναφερόμενος / exitpages, andpossiblythenumberofclicks.Thesearenotlinkedtoanyinformationthatispersonallyidentifiable.Thepurposeoftheinformationisforanalyzingtrends, administeringthesite, trackingusers'movementonthewebsite, andgatheringdemographicinformation.

CookiesandWebBacacons

Οπως άλλος ιστότοπος, Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού χρησιμοποιεί «cookie». Αυτά τα cookie χρησιμοποιήθηκαν για πληροφορίες που περιλαμβάνουν προτιμήσεις επισκεπτών και σελίδες για τις οποίες οι χρήστες έχουν επισκεφθεί.

Περισσότερες γενικές πληροφορίεςσυνδέσεις, διαβάστε.

GoogleDoubleClickDARTCookie

Googleisoneofathird-partyvendoronoursite.Italsousescookies, knownasDARTcookies, toserveadstooursitevisitorsbasedupontheirvisittowww.website.comandothersitesontheinternet.However, visitorsmaychoosetodeclinetheuseofDARTcookiesbyvisitingtheGoogleadandcontentnetworkPrivacyPolicyatthefollowingURL- https://policies.google.com/technologies/ads

ΟιΔιαφημίσεις μαςΕταίροι

Κάποιοιπροσδιορισμοίεξόδωνεκτόςτουχρήσηςτου cookieκαι webcacons.Ouradvertisingpartnersarelisted below.EachofouradvertisingpartnershastheirownPrivacyPolicyfortheirpoliciesonuserdata.Foreasieraccess, wehyperlinkedtotheirPrivacyPoliciesbelow.

ΔιαφήμισηΕταίροιΠολιτικές Απορρήτου

22

YoumayconsultthislisttofindThePrivacyPolicyforeachoftvertvertpartnersof Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού .

Third-partyadserversoradnetworksusestechnologieslikecookies, JavaScript, orWebBeaconsthatareusedintheirrespectiveadvertisementsandlinksthatappearon Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού, whicharesentdirectlytousers'browser.TheyautomaticallyreceiveyourIPaddresswhenthisoccurs.Thesetechnologiesareusedtomeasuretheeffectivenessoftheiradvertisingcampaignsand / ortopersonalizetheadvertisingcontentthatyouseeonwebsitesthatyouvisit.

Δεν σημειώνει ότι Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού δεν έχει καμία πρόσβαση στον έλεγχο αυτό το μάγειρα που χρησιμοποιείται από τρίτους διαφημιστές.

Τρίτη Πολιτική Απορρήτου Πολιτική

Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού 'sPrivacyPolicydoesnotepplytootheradvertiserserwebsites. Έτσι, φοράμε συμβουλές σχετικά με την επακόλουθηΠολιτική απορρήτουΠολιτικέςεκτόςτου διακομιστή διακομιστώνδιαμορφωμένες λεπτομερείς πληροφορίες. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει τις πρακτικές τους

Μπορείτε να διαλέξετε απίθανα μαγειρέματα μεταξύ των ατομικών σας περιηγητικών επιλογών. Γνωρίζετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μάγειρα διαχειριστή με συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης, μπορεί να βρεθεί σε ιστότοπους των προγραμμάτων περιήγησης.

CCPAPrivacyRights (DoNotSellMyPersonalInformation)

UNDERTHECCPA, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, Καλιφόρνια καταναλωτές

Ζητάειεπιχειρήσεις που συλλέγουνπροσωπικά δεδομένακαταναλωτώνκατακάλυψηκατηγορίες και συγκεκριμένα κομμάτια προσωπικών δεδομένων

Απαιτείται ότι οι επιχειρήσεις διαγράφουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με το καταναλωτικό κοινό που έχει συλλεχθεί.

Ζητάειεπιχειρήσεις που πωλούνπροσωπικά δεδομένα καταναλωτή, δεν πωλούνπροσωπικά δεδομένακαταναλωτή.

Εάν σας ζητήσω, έτσι θα πρέπει να ασχοληθείτε με κάποιον από εσάς. Εάν θέλετε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα, παρακαλώ επικοινωνήστε.

GDPRDataProtectionRights

22

Wouldliketomakesureyouarefullyawareofallofyourdatapaprotctionrights.Everyinerisententitledtto ακόλουθο:

Therighttoaccess –Youvaherighttorequestcopiesofy your personaldata.Wemaycharygeyouasmallfeeforthisservice.

Αυτή επανορθώση –Εσύ έχεις πολύ καλά ζητήσει αυτό που έχεις σωστή πληροφόρηση που πιστεύεις ότι είναι ακριβής. Εσείς επίσης έχετε μια πολύ καλή αίτηση που πρέπει να ολοκληρώσετε την πληροφόρηση που πιστεύετε δεν είναι πλήρης.

Therighttoerasure –Youvaherighttorequestthateeerase τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Θεραρχικόπεριοδικό επεξεργασία –Εσύπέραντοποσώματοπεριορίστετηεπεξεργασίαπροσωπικώνδεδομένων σας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σωστό αντικείμενοεπεξεργασία –Έχεις πολύ κοντά αντικείμενοεπεξεργασίαςπροσωπικών δεδομένων σου, υπό προϋποθέσεις.

Σωστές μεταφορές δεδομένων - Εσείς έχετε πάει πολύ καλά που ζητήσατε να μεταφερθούν τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει έναν άλλο οργανισμό, κατευθείαν σας, υπό συνθήκες.

Εάν σας ζητήσω, έτσι θα πρέπει να ασχοληθείτε με κάποιον από εσάς. Εάν θέλετε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα, παρακαλώ επικοινωνήστε.

Παιδική πληροφορία

Ένα άλλο μέρος της προτεραιότητας προσφέρεται για προστασία παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους φύλακες να παρακολουθούν, να συμμετέχουν ή/και να προσφέρουν μια περιβαλλοντική δραστηριότητα.

Εταιρεία ανελκυστήρων ψαλιδιού δεν συλλέγει εν γνώσει του Προσωπική Ταυτοποιήσιμη Πληροφορία από Παιδιά Πάνω από το Πρόγραμμα των 13. Εάν Εσείς Σχετικά με το Παιδί σας Παρέχεται Κίνδυνος Πληροφοριών στον Ιστότοπό μας, Δυτικά, Ενθαρρύνετε την Επικοινωνία Σύντομα και Θα Έχουμε Καλύτερη Προσπάθεια 11 Σφάλματα 11 Σφάλματα 11