Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοτόπου

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, προσβάσιμος από http://gr.gghbgg.cn, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμφωνία με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρησιμοποιήστε την άδεια χρήσης

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού στον Ιστότοπο Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού για προσωπική, μη εμπορική παροδική προβολή μόνο. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας δεν μπορείτε:

Αυτό θα επιτρέψει στο Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού να τερματιστεί σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Με τον τερματισμό, το δικαίωμα προβολής σας θα τερματιστεί επίσης και θα πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε είναι τυπωμένα είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια των Όρων Γεννήτριας Υπηρεσιών .

3. Αποποίηση ευθυνών

Όλα τα υλικά στον ιστότοπο Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού παρέχονται "ως έχουν". Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού δεν παρέχει εγγυήσεις, είτε εκφράζονται είτε υπονοούνται, επομένως αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπλέον, Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον Ιστότοπό του ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με αυτά τα υλικά ή οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτόν τον Ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Το

Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού ή οι προμηθευτές του δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στον Ιστότοπο Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού, ακόμη και αν έχει ειδοποιηθεί ο Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού του Ιστότοπου , προφορικά ή γραπτά, της πιθανότητας τέτοιας βλάβης. Κάποια δικαιοδοσία δεν επιτρέπει περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και Errata

Τα υλικά που εμφανίζονται στον Ιστότοπο Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού δεν υπόσχεται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού μπορεί να αλλάξει τα υλικά που περιέχονται στον Ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Συνδέσεις

Το

Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον Ιστότοπό του και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν σημαίνει έγκριση από Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Όροι Χρήσης Ιστοτόπου Τροποποιήσεις

Το

Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης για τον Ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Το απόρρητό σας

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

9. Ισχύον Δίκαιο

Κάθε αξίωση που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα του Κατασκευαστής ανελκυστήρων ψαλιδιού διέπεται από τους νόμους της αξίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις σύγκρουσης νόμων.